Wo Hu: Operation Undercover - Ngor Fu

Ngọa Hổ Trầm Luân

Wo Hu: Operation Undercover - Ngor Fu (2006)

Tình trạng:1/1 Thời lượng: 85 phút
Đánh giá phim ( Lượt)

  Nội dung phim

Ngọa Hổ Trầm Luân - Wo Hu: Operation Undercover - Ngor Fu

Phục hổ là tên một chiến dịch đưa người đi nằm vùng của cảnh sát Hồng Kông nhằm chia rẽ nội bộ và triệt phá các băng đảng xã hội đen.Trong câu chuyện dưới đây; nội dung chỉ xoay quanh các diễn biến trong nội bộ của băng XHĐ có tên là "Nhân Nghĩa Hội" và sự tự tan rã từ các mâu thuẫn cá nhân.

  Bình luận