Wo Hu: Operation Undercover - Ngor Fu

Wo Hu: Operation Undercover - Ngor Fu

Ngọa Hổ Trầm Luân

Wo Hu: Operation Undercover - Ngor Fu

Ngọa Hổ Trầm Luân

Tình trạng:1/1 Thời lượng: 85 phút

  Nội dung phim

Phục hổ là tên một chiến dịch đưa người đi nằm vùng của cảnh sát Hồng Kông nhằm chia rẽ nội bộ và triệt phá các băng đảng xã hội đen.Trong câu chuyện dưới đây; nội dung chỉ xoay quanh các diễn biến trong nội bộ của băng XHĐ có tên là "Nhân Nghĩa Hội" và sự tự tan rã từ các mâu thuẫn cá nhân.

 Từ khóa

  Bình luận