Underdog

Underdog

Siêu Khuyển

Underdog

Siêu Khuyển

Tình trạng:1/1 Thời lượng: 84 phút

  Nội dung phim

Underdog - Siêu Khuyển: Chú chó săn thỏ Shoeshine bị bạn bè trong lực lượng cảnh khuyển chế nhạo vì sự hậu đậu của mình. Vô tình, Shoeshine bị tiến sỹ Simon bắt đi làm thí nghiệm. Tai nạn khi đang tiến hành thử nghiệm đã khiến Shoeshine trở thành siêu khuyển Underdog. Siêu khuyển không chỉ có khả năng... nói chuyện với con người mà còn sở hữu sức mạnh siêu nhiên.

 Từ khóa

  Bình luận