Travelers - Season 1

Kẻ Du Hành 1

Travelers - Season 1 (2016)

Tình trạng:11/12 Thời lượng: 40 phút
Đánh giá phim ( Lượt)

  Nội dung phim

Kẻ Du Hành 1 - Travelers - Season 1

Trong tuong lai cách đây hàng trăm năm, những con người sống sót, đã tìm ra cách đưa tiềm thức ngược thời gian, vào những con người ở thế kỷ 21. Những người du hành này, chiếm lấy cuộc sống của những người khác, trong khi cố gắng giúp loài người tránh tương lai khủng khiếp.

  Bình luận