Three Lifetimes Peach Blossom

Three Lifetimes Peach Blossom

Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa

Three Lifetimes Peach Blossom

Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa

Tình trạng:58/58 Thời lượng: 40 phút

  Nội dung phim

Bộ phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Đường Thất công tử, kể về câu chuyện tình chất chứa yêu và hận kéo dài 3 kiếp giữa Thanh Khâu đế cơ Bạch Thiển và thái tử Cửu Trùng thiên Dạ Hoa.

  Bình luận