The Seven Heroes And Five Gallants

Tân Bao Thanh Thiên: Thất Hiệp Ngũ Nghĩa

The Seven Heroes And Five Gallants (2010)

Tình trạng:40/40 Thời lượng: 42 phút
Đánh giá phim ( Lượt)

  Nội dung phim

Tân Bao Thanh Thiên: Thất Hiệp Ngũ Nghĩa - The Seven Heroes And Five Gallants

Là phần đầu tiên trong phiên bản mới nhất của loạt phim phim truyền hình ''Bao Thanh Thiên''. Nội dung kể về quá trình xử án của Bao Công khi ông bắt đầu nhậm chức tri huyện thất phẩm tại huyện Định Viễn cho đến khi làm phủ doãn Khai Phong tam phẩm. Khả năng phu thục nhân tâm của ông được miêu tả khá rõ nét khi ông mang các nhân tài chốn giang hồ về làm việc cho triều đình. Vốn bản tính tiêu cao tự tại, ''Thất hiệp - Ngũ nghĩa'' không màng đến chốn quan trường mà chỉ sống đời giang hồ, chỉ tới khi cơ duyên được gặp và kính trọng trí giả của Bao Chửng, họ quyết tâm đem tài ra phục vụ giang sơn Đại Tống.

  Bình luận