The Machine

The Machine

Sát Thủ Gợi Cảm

The Machine

Sát Thủ Gợi Cảm

Tình trạng:1/1 Thời lượng: 90 phút

  Nội dung phim

Hai lập trình viên máy tính rơi vào tình yêu khi họ tạo ra một đột phá về trí tuệ con người để giúp nhân loại. Nhưng mọi thứ đi bắt đầu sai lệch khi MoD ăn cắp đột phá của họ và dạy cho nó trở thành một vũ khí robot.

 Từ khóa

  Bình luận