The Legend Of Chu Liu Xiang

Sở Lưu Hương Tân Truyện

The Legend Of Chu Liu Xiang (2012)

Tình trạng:18/18 Thời lượng: 90 phút
Đánh giá phim ( Lượt)

  Nội dung phim

Sở Lưu Hương Tân Truyện - The Legend Of Chu Liu Xiang

Đây là phiên bản mới của phim Sở Lưu Hương. Không giống như những phiên bản Sở Lưu Hương trước đây vốn tập trung khai thác chuyện tình cảm giữa Sở Lưu Hương và các mỹ nữ, Sở Lưu Hương tân truyện lần này nhấn mạnh mối quan hệ giữa Sở Lưu Hương và Hồ Thiết Hoa, thể hiện tình nghĩa huynh đệ khắc cốt ghi tâm. 

  Bình luận