The Condemned 2

The Condemned 2

Hành Trình Vượt Ngục 2

The Condemned 2

Hành Trình Vượt Ngục 2

Tình trạng:1/1 Thời lượng: 90 phút

  Nội dung phim

Câu chuyện lần này là câu chuyện kể về một tay săn tiền thưởng nhận ra đã bị ép lao vào một cuộc chơi mà ở đó các người chơi phải chiến đấu với nhau tới chết và các trận đấu được trực tiếp ra ngoài cho người xem...

  Bình luận