The Butterfly Lovers

Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài

The Butterfly Lovers (2004)

Tình trạng:1/1 Thời lượng: 82 phút
Đánh giá phim ( Lượt)

  Nội dung phim

Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài - The Butterfly Lovers

Một cô gái trẻ tên là Chúc Anh Đài, người Thượng Ngu, Chiết Giang, cải trang thành con trai để tới Hàng Châu học tập. Trong chuyến đi của mình, cô đã gặp và kết thân với Lương Sơn Bá, một bạn cùng trường đến từ Cối Kê.Họ học hành cùng nhau trong 3 năm, trong quá trình đó quan hệ của họ càng tiến triển, tuy ở cùng nhau 3 năm, Sơn Bá chưa bao giờ nghĩ Anh Đài là con gái...
  Bình luận