Sully

Sully

Cơ Trưởng Sully

Sully

Cơ Trưởng Sully

Tình trạng:1/1 Thời lượng: 96 phút

  Nội dung phim

Cơ Trưởng Sully 2016 kể về cơ trưởng Sully và cuộc sống đảo lộn của mình xong lần đáp máy bay thần kỳ chở hơn 150 hành khách xuống sông Hudson mà không khiến ai bị thiệt mạng.

  Bình luận