Steve Jobs: One Last Thing

  THÔNG TIN PHIM

Steve Jobs: One Last Thing

Steve Jobs: Khoảng Khắc Còn Lại

Tình trạng:HD Thời lượng: 56 phút

  Nội dung phim

Bộ phim nói về tài năng, phong cách và trí tưởng tượng tuyệt vời của Jobs và nhìn cách ông đã định hình và ảnh hưởng rộng rãi đến đời sống của chúng ta như thế nào. Bên cạnh đó, bộ phim sẽ phỏng vấn những người đã một thời và hiện vẫn từng hợp tác với Jobs, như Ronald Wayne - đồng sáng lập Apple Computer; Robert Palladino - nhà thư pháp với các lớp học mà Jobs thừa nhận tạo nên cảm hứng cho ông thiết kế kiểu chữ cho máy tính Mac; Dean Hovey - người thiết kế con chuột cho Aplle cùng nhiều người khác.v.v...

  Bình luận