Steve Jobs: One Last Thing

Steve Jobs: Khoảng Khắc Còn Lại

Steve Jobs: One Last Thing (2011)

Tình trạng:1/1 Thời lượng: 56 phút
Đánh giá phim ( Lượt)

  Nội dung phim

Steve Jobs: Khoảng Khắc Còn Lại - Steve Jobs: One Last Thing

Bộ phim nói về tài năng, phong cách và trí tưởng tượng tuyệt vời của Jobs và nhìn cách ông đã định hình và ảnh hưởng rộng rãi đến đời sống của chúng ta như thế nào. Bên cạnh đó, bộ phim sẽ phỏng vấn những người đã một thời và hiện vẫn từng hợp tác với Jobs, như Ronald Wayne - đồng sáng lập Apple Computer; Robert Palladino - nhà thư pháp với các lớp học mà Jobs thừa nhận tạo nên cảm hứng cho ông thiết kế kiểu chữ cho máy tính Mac; Dean Hovey - người thiết kế con chuột cho Aplle cùng nhiều người khác.v.v...

  Bình luận