Snow White: A Tale of Terror

Bạch Tuyết: Truyện Kinh Hoàng

Snow White: A Tale of Terror (1997)

Tình trạng:1/1 Thời lượng: 100 phút
Đánh giá phim ( Lượt)

  Nội dung phim

Bạch Tuyết: Truyện Kinh Hoàng - Snow White: A Tale of Terror

Dựa hơi thực hơn về câu chuyện của anh em Grimm của một người phụ nữ trẻ, những người đang bỏ thích bởi mẹ kế của cô, bộ phim bao gồm các gương nói chuyện, một quả táo độc, và một số thợ vàng du côn (không phải kim cương) thợ mỏ. Nó diễn ra vào thời điểm các cuộc Thập tự chinh, và miêu tả thái độ của các tầng lớp nông dân hướng về nhau và giàu có. 

  Bình luận
//