River Monsters - Season 4

River Monsters - Season 4

Thủy Quái 4

River Monsters - Season 4

Thủy Quái 4

Tình trạng:01/7 Thời lượng: 86 phút

  Nội dung phim

Phim tài liệu Thủy Quái 4 - River Monsters 2012:Jeremy Wade đang ở châu thổ Okavango, Châu Phi để điều tra một vụ lật thuyền mà các nạn nhân đều bị ăn thịt. Hai thủ phạm được nhắc tới ngay là hà mã và cá sấu nhưng hai nghi can này đã bị loại trừ vì vết thương để lại trên mình nạn nhân không phù hợp.

  Bình luận