Raging Phoenix

Raging Phoenix

Phượng Hoàng Nổi Giận

Raging Phoenix

Phượng Hoàng Nổi Giận

Tình trạng:1/1 Thời lượng: 112 phút

  Nội dung phim

Trong Raging Foenix, Phượng Hoàng Nổi Giận, sau khi được ba bậc thầy võ học cứu thoát khỏi một vụ bắt cóc của một băng nhóm chuyên giết và bắt phụ nữ, Deu đã xin những người này truyền cho mình các tuyệt kỹ võ học của họ để cô có thể phá tan băng nhóm này. Trên con đường mình đã chọn, cô dần dần khám phá ra nguyên nhân mà bọn bắt cóc này chỉ bắt phụ nữ, và đặc biệt là những phụ nữ giống cô.

 Từ khóa

  Bình luận

< >