Planet Dinosaur: Ultimate Killers

Planet Dinosaur: Ultimate Killers

Kẻ Sát Nhân Cuối Cùng

Planet Dinosaur: Ultimate Killers

Kẻ Sát Nhân Cuối Cùng

Tình trạng:1/1 Thời lượng: 52 phút

  Nội dung phim

Phim là tài liệu tâm huyết của John Hurt được chia thành sáu tập. Bộ phim sử dụng rất nhiều hiệu ứng máy tính, bạn thấy các tiền sử thực của 50 loại các loài đặc trưng và môi trường sống của chúng. Spinosaurus (Spinosaurus), động vật ăn thịt (Predator X), Ma Jun Long (Majunasaurus) các sinh vật ngoài sức tưởng tượng đã để lại dấu ấn của mình trên hành tinh này.

 Từ khóa

  Bình luận