Only Side By Side With You

Nam Phương Hữu Kiều Mộc

Only Side By Side With You (2018)

Tình trạng:06/40 Thời lượng: 45 phút
Đánh giá phim ( Lượt)

  Nội dung phim

Nam Phương Hữu Kiều Mộc - Only Side By Side With You

Phim Nam Phương Hữu Kiều Mộc: một loại tình yêu, cứ tưởng như vĩnh viễn chia lìa, rồi cuối cùng lại gắn bó trọn đời, Nam hữu kiều mộc, thời hữu việt thụ (phía nam có cây lớn, ắt có bóng mát - tên của hai nhân vật chính). Nam Kiều và Thời Việt ở bên nhau, đều cùng xuất phát từ bản năng, vốn đã định từ lâu. Bản năng ở bên nhau, bởi vì bọn họ là cùng một loại người. Vì danh dự, lý tưởng mà phấn đấu, sẽ yêu đến tận cùng.

  Bình luận
//