Miracle Healer

Siêu Cấp Tiểu Lang Trung

Miracle Healer (2017)

Tình trạng:20/20 Thời lượng: 45 phút
Đánh giá phim ( Lượt)

  Nội dung phim

Siêu Cấp Tiểu Lang Trung - Miracle Healer

Phim Siêu Cấp Tiểu Lang Trung kể về Trung Quốc thập niên 20, tai hoạ khắp nơi diễn ra không ngừng, dân chúng lầm than. Dã tâm hơn là bọn phản động mượn thời cơ gây loạn làm điều ác

  Bình luận