Listen To Me Marlon

Listen To Me Marlon

Hãy Nghe Tôi, Marlon

Listen To Me Marlon

Hãy Nghe Tôi, Marlon

Tình trạng:1/1 Thời lượng: 103 phút

  Nội dung phim

Phim là câu chuyện nói về cuộc đời của một diễn viên huyền thoại là Marlon Brando, cuộc đời của ông vừa khi sinh ra đời thì đã mang trong người một sứ mệnh, khi vừa lến lơn ông đã bén duyên cùng với điện ảnh vào thập niên 80 và lúc bấy giờ rất nổi tiếng, Marlon Brando có một thời gian đã ghi âm lại nguồn cảm hứng của mình kéo dài 200 tiếng đồng hồ để ghi lại tiểu sữ cả đời của mình, trong phim Huyền thoại Marlon Brando - Listen to me Marlon chúng ta thấy được Marlon Brando sẽ tạo ra một bộ phim đáng nhớ cho cuộc đời mình.

 Từ khóa

  Bình luận