Killing Reagan

Killing Reagan

Ám Sát Reagan

Killing Reagan

Ám Sát Reagan

Tình trạng:1/1 Thời lượng: 100 phút

  Nội dung phim

Vào tháng 3 năm 1981, chỉ 69 ngày sau khi nhậm chức, Ronald Reagan - tổng thống thứ 40 của Hoa Kỳ - bị ám sát bên ngoài khách sạn Washington Hilton. Với kịch bản chân thực cùng diễn xuất thuyết phục, phim đi sâu vào khai thác động cơ của kẻ ảm sát lẫn quá trình hồi phục của ông Reagan.

 Từ khóa

  Bình luận