Jiang Shi Huang Di

Cương Thi Hoàng Đế

Jiang Shi Huang Di (2016)

Tình trạng:1/1 Thời lượng: 94 phút
Đánh giá phim ( Lượt)

  Nội dung phim

Cương Thi Hoàng Đế - Jiang Shi Huang Di

2 tên trộm mộ lẻn vào lăng của Võ Tông Hoàng Đế trộm đi viên Ngọc Trấn Hồn. Ngay tức khắc, vị hoàng đế đã chết liền thức tỉnh, biến thành 1 cương thi đi khắp nơi hút linh hồn của bọn tiểu quỷ. 1 tiểu cô nương canh giữ mộ và 2 đạo sĩ trừ ma đã bắt tay nhau ngăn chặn tai họa sắp xảy ra giữa 2 giới người và ma

  Bình luận