Inside Job

Inside Job

Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế

Inside Job

Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế

Tình trạng:1/1 Thời lượng: 105 phút

  Nội dung phim

 

Inside Job (Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế) là bộ phim tài liệu đầu tiên có một phân tích đầy đủ về cuộc khủng hoảng kinh tế từ năm 2008, cuộc khủng hoảng đã làm thế giới thiệt hại trên 20 nghìn tỉ đô la, hàng triệu người thất nghiệp và mất nhà cửa. 
Đặc biệt, Inside Job còn thử tìm hiểu những nguyên nhân gây nên cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và cảnh báo sẽ có một cuộc suy thoái khác nếu chính quyền Obama không có biện pháp.

 Từ khóa

  Bình luận