Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party

Nước Mỹ Của Hillary Clinton

Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party (2016)

Tình trạng:1/1 Thời lượng: 106 phút
Đánh giá phim ( Lượt)

  Nội dung phim

Nước Mỹ Của Hillary Clinton - Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party

Đây là bộ phim Nước Mỹ Của Hillary – Lịch Sử Bí Mật Của Đảng Dân Chủ. Hãy xem để hiểu và biết sự thật về Đảng Dân Chủ và gia đình nhà Clinton. Ngay từ đầu, đảng Dân Chủ là một tổ chức được thành lập để duy trì chế độ nô lệ.
  Bình luận