Hero

Anh Hùng

Hero (2002)

Tình trạng:1/1 Thời lượng: 100 phút
Đánh giá phim ( Lượt)

  Nội dung phim

Anh Hùng - Hero

Trung Hoa thời Chiến Quốc, bị chia cắt thành 7 nước Tần, Triệu, Hán, Ngụy, Yên, Tề và Sở. Tần là nước mạnh nhất và Tần Vương luôn nung nấu tham vọng thống nhất đất nước, trở thành vị hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa nên ông luôn là mục tiêu ám sát của các nước khác. Tuy nhiên, có 3 thích khách khiến Tần Vương lo lắng là Tàn Kiếm, Phi Tuyết và Trường Không. Để trừ mối họa tâm phúc, Tần Vương hứa ban thưởng cho người giết được 1 trong 3 cao thủ đó. Tuy nhiên, suốt 10 năm trời không ai có thể làm được điều này. Nhưng một ngày kia, một viên đình trưởng nhỏ tới hoàng cung với những vũ khí huyền thoại của 3 thích khách trên khiến mọi người đều hết thảy kinh ngạc...
  Bình luận