Great Expectations

Tiền Đồ Lớn Lao

Great Expectations (2018)

Tình trạng:25/32 Thời lượng: 60 phút
Đánh giá phim ( Lượt)

  Nội dung phim

Tiền Đồ Lớn Lao - Great Expectations

Phim Tiền Đồ Lớn Lao: Hồng Tam Nguyên dẫn theo mẹ và người bạn tốt Tề Lâm đến Thượng Hải nương nhờ Nghiêm Hoa, bị cuốn vào cuộc tranh đấu giữa hai công ty lớn. Lúc này Nghiêm Hoa là một công nhân làm việc ở bến đò. Anh không sợ sệt trước cường quyền, được tiến cử lên làm lãnh tụ công nhân. Hồng Tam Nguyên nhờ sự cơ trí mà hiều lần “hóa hiểm thành lành” ở Bến Thượng Hải.

  Bình luận