Gabriel

Gabriel

Đêm Của Ác Thần

Gabriel

Đêm Của Ác Thần

Tình trạng:1/1 Thời lượng: 115 phút

  Nội dung phim

Trái Đất bị xâm lược bởi loài quỷ dữ và Chúa lần lượt cử các tổng lãnh thiên thần xuống để giao tranh. Người đầu tiên là Michael, nhưng thiên thần này đã sa ngã, đi theo Satan. Gabriel phải chiến đấu dữ dội với Michael để đòi lại "Ánh sáng" cho con người. Gabriel là cuộc đọ sức đáng nhớ giữa hai vị tổng lãnh thiên thần dưới cùng một sứ mệnh của Chúa - làm "trong sạch" Trái đất

 Từ khóa

  Bình luận