Dragon Ball Super (Dragon Ball Chou)

Dragon Ball Super (Dragon Ball Chou)

Bảy Viên Ngọc Rồng - Super

Dragon Ball Super (Dragon Ball Chou)

Bảy Viên Ngọc Rồng - Super

Tình trạng:95/100 Thời lượng: 24 phút

  Nội dung phim

Nhóm dịch: Son Go Ku Fanpage, Sida Team. Dragon Ball Super là  phần tiếp theo của phần Dragon Ball Kai trong câu chuyện nổi tiếng trên toàn thế giới Dragon Ball, 7 Viên Ngọc Rồng. Chỉ một thời gian ngắn sau cuộc chiến với Buu, những đối thủ có sức mạnh khủng khiếp hơn nữa xuất hiện ...
Nhóm dịch: Son Go Ku Fanpage, Sida Team

  Bình luận