Digging Up the Marrow

Khai Quật Tổ Quỷ

Digging Up the Marrow (2015)

Tình trạng:1/1 Thời lượng: 89 phút
Đánh giá phim ( Lượt)

  Nội dung phim

Khai Quật Tổ Quỷ - Digging Up the Marrow

Khai Quật Tổ Quỷ - Digging Up the Marrow 2015: Một người đàn ông đã tuyên bố rằng các loài quái vật là có thật, để chứng minh cho các nhà khoa học biết, ông đã tự mình quay bộ phim kinh hãi này.
  Bình luận