Cube Zero

Cube Zero

Mê Cung Lập Phương 3

Cube Zero

Mê Cung Lập Phương 3

Tình trạng:1/1 Thời lượng: 97 phút

  Nội dung phim

Một người đàn ông đam mê khối Cube đến mức anh ta đêm cube vào trong cuộc sống. Nó như một nổi ám ảnh không thể rời của ông và cũng chính điều đó khiến anh ta nổi loạn và có những hành động tàn bạo như thú hoang... 

  Bình luận