Chicago P.D - Season 4

Sở Cảnh Sát Chicago 4

Chicago P.D - Season 4 (2016)

Tình trạng:22/22 Thời lượng: 40 phút
Đánh giá phim ( Lượt)

  Nội dung phim

Sở Cảnh Sát Chicago 4 - Chicago P.D - Season 4

Bộ phim Cảnh Sát Chicago 4 2016 là câu chuyện về một đơn vị thuộc phòng cảnh sát Chicago chiến đấu không ngừng với các hoạt động tội phạm có tổ chức, buôn lậu thuốc phiện, giết người và hơn thế nữa. Mỗi thành viên đều có bí mật riêng của mình. Họ sẽ kết hợp với nhau và giải quyết bí mật riêng của mình như thế nào?

  Bình luận