Before the Flood

Before the Flood

Trước Trận Lũ Lụt

Before the Flood

Trước Trận Lũ Lụt

Tình trạng:1/1 Thời lượng: 96 phút

  Nội dung phim

Bộ phim tài liệu về những hình ảnh và hậu quả mà sự biến đổi khí hậu này mang lại cũng như những biện pháp để ngăn chặn sự diệt vong của các loại động vật quý hiếm và hệ sinh thái trước môi trường khắc nghiệt nay...

  Bình luận