3 Percent - Season 1

  THÔNG TIN PHIM

3 Percent - Season 1

Thanh Trừng Nhân Loại 1

Tình trạng: Thời lượng: 50 phút

  Nội dung phim

Một bộ phim kinh dị đặt trong một thế giới bị chia rẽ giữa tiến bộ và sự tàn phá, nơi mọi người có cơ hội để làm cho nó vào "mặt tốt" nhưng chỉ có 3% của các ứng cử viên thành công.

 Từ khóa

  Bình luận