3 Percent - Season 1

Thanh Trừng Nhân Loại 1

3 Percent - Season 1 (2016)

Tình trạng:08/8 Thời lượng: 50 phút
Đánh giá phim ( Lượt)

  Nội dung phim

Thanh Trừng Nhân Loại 1 - 3 Percent - Season 1

Một bộ phim kinh dị đặt trong một thế giới bị chia rẽ giữa tiến bộ và sự tàn phá, nơi mọi người có cơ hội để làm cho nó vào "mặt tốt" nhưng chỉ có 3% của các ứng cử viên thành công.

  Bình luận