1922

Giết Vợ

1922 (2017)

Tình trạng:1/1 Thời lượng: 102 phút
Đánh giá phim ( Lượt)

  Nội dung phim

Giết Vợ - 1922

1 chủ trang tại đã lên kết hoạch giết vợ của mình vào năm 1922 vì lợi ích tài chính cá nhân, đáng nói hơn ông đã thuyết phục con trai mình tham gia vào âm mưu trên

  Bình luận